ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Даний Публічний договір укладається між Виконавцем (ЦЕНТ БУБНОВСЬКОГО ідентифікаційний код юридичної особи 3817257) що діє на підставі ліцензії №196748 від 24.01.2013р. та Замовником/Користувачем/Пацієнтом (особою яка прийняла положення цього публічного договору) для отримання послуг, що визначені цим публічним Договором (Оферти) та додатками до нього.

Даний договір передбачає що Замовник і Пацієнт можуть бути як однією особою так і двома різними особами.

Дана публічна Оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами ЦЕНТ БУБНОВСЬКОГО і мають право замовити послуги.

Ця оферта керується Законодавством України у сфері електронної комерції та ґрунтується на Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про захист прав споживачів”“Про рекламу”“Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про телекомунікації”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист персональних даних”, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Положення Оферти що суперечать чинному законодавству України визнаються не дійсними.

Послуги надаються відповідно до чинного законодавства без підписання договору в паперовій формі, на підставі: Публічного договору (далі Оферти) за її правилами та бланку замовлення окрім тих послуг, що відповідно до чинного законодавства не можуть надаватися без підписання договору, у такому випадку акцепт (прийняття) Оферти вважається договором про наміри.

Замовник обирає для себе послуги відповідно до розділу «Послуги» на BUBNOVSKY.UA

Визначення понять

1.1. Публічний договір (Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до BUBNOVSKY.UA, для отримання послуг у сфері медичних на умовах, що викладені у даному Договорі (Оферті), його додатках , та додаткових правилах що діють у центрах «ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО».

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору, на умовах визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО, який є власником сервісу (сайту,Ресурсу) BUBNOVSKY.UA та надає послуги визначені даною Офертою та її додатками.

1.4. Сайт (Ресурс) BUBNOVSKY.UA – набір веб-сторінок BUBNOVSKY.UA

1.5. Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання послуг, або у випадках, передбачених чинним законодавством України, її законний представник.

1.6. Пацієнт – кінцевий отримувач послуг.

1.7. Спеціаліст – фізична особа, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері медицини та/або безпосередньо у послугах, що надаються Виконавцем.

1.8. База спеціалістів – структурований перелік фізичних осіб, які володіють певними навичками та знаннями у сфері медицини та/або безпосередньо у послугах, що надаються Виконавцем.

1.9. Вартість послуг (тариф) – платіж який здійснюється Замовником, розмір якого встановлюється Виконавцем, за надання певного об’єму послуг для Пацієнта, за послуги, які надаються Виконавцем.

1.10. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.13. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.14. Аккаунт – сукупність інформації про Замовника та Пацієнта, що надана Замовником.

1.15. Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.16. Файли «cookie» (реп’яшки) – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс BUBNOVSKY.UA передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів BUBNOVSKY.UA

1.17. Заявка – звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, через особистий кабінет на Ресурсі, або іншим шляхом, встановленим Виконавцем.

1.18. CRM-система (Customer Relationship Management або Управління відносинами з клієнтами) – це прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

1.19. Utm-мітки – це інструмент, який допомагає передавати в систему аналітики додаткові параметри про джерело трафіку. Це дозволяє рекламодавцеві сегментувати користувачів за певним типом і поведінки, а також аналізувати кінцеву мету продажу.

1.20. Особистий кабінет – це сукупність облікових даних аккаунту та послуг, що стилізована у спеціальний інтерфейс на ресурсі BUBNOVSKY.UA

1.21. «Автоматизована Система Розрахунків» (АСР) ресурсу BUBNOVSKY.UA– автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації та виставляння рахунків для оплати (далі по тексту або білінгова система).

1.22. Регламент ресурсу BUBNOVSKY.UA (далі Регламент) – правила надання технічної підтримки Виконавцем замовнику.

1.23. Лікарська таємниця – інформація яка стала відома Спеціалістам ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО що являє собою таємницю про стан здоров’я відповідно до статті 286 ЦК України.

1.24. Центр надання послуг (центр, центр «ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО») – приміщення в якому надаються послуги.

1.25. Курс лікування (курс) – набір послуг що надаються комплексно.

1.26. Інші терміни застосовуються у відповідності до законів України, або до загальноприйнятих понять відповідно до словників.

2. Послуги, умови та строк надання, якість полуг

2.1. Повний перелік товарів та послуг знаходиться на BUBNOVSKY.UA розділ Послуги.

2.2. Умови послуг визначаються цим Договором та особливостями окремої послуги що висвітлена на BUBNOVSKY.UA

2.3. Строки надання послуги визначаються самою послугую, але прийняття послуги не може перевищувати 60 днів.

2.4. Усі послуги є якісними що значить що методи які використовуються є дозволеними та стандартизованими в Україні.

3. Порядок укладення договору, правила надання послуг.

3.1. Договір вважається укладеним лише за умови акцепту даного договору.

3.2. У випадках коли чинне законодавство України передбачає надання послуг лише з а умов письмового укладення договору, ця оферта вважається договором про наміри та може стати підставою для проведення підготовчих робіт для надання послуг.

3.3. Акцептом (прийняттям) Оферти є одним з наступних дій:
• створення аканту та вхід у особистий кабінет;
• залишення заявки на отримання послуг на сайті за посиланням BUBNOVSKY.UA та обрання послуг;
• залишення заявки у оператора за номером телефону 093 603 88 41 ( усі розмови записуються);
• оплата послуг на рахунок ЦЕТР БУБНОВСЬКОГО із зазначенням конкретних послуг в призначені платежу;
• направлення та заповнення форми заявки (https://bubnovsky.ua/#order) на електронну пошту info@bubnovsky.ua;
• направлення та заповнення форми заявки на BUBNOVSKY.UA
• замовлення зворотного дзвінка
• надання згоди, шляхом відмічання «я згоден» на електронній формі даної Оферти на BUBNOVSKY.UA.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця.

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені які пропонуються Замовнику/ Пацієнту.

4.1.2. Виконувати свої обов’язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію свою та Замовника.

4.1.3. Зберігати та не розголошувати службову, комерційну, лікарську таємниці, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цією Офертою за винятком випадків передбачених законами України, Умовами конфіденційності Ресурсу та Регламентом Ресурсу.

4.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цією Офертою, терміново повідомити про це Замовника та/або Пацієнта.

4.1.5. Надавати Замовнику та/або Пацієнту всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням послуг;

4.1.6. повідомляти Замовника про настання будь-яких обставин, що унеможливлюють надання послуг

4.1.7. здійснювати запис Замовника у погоджені між Сторонами дату та час надання послуг на підставі відповідного звернення Замовника до Виконавця.

4.1.8. Надання послуг Виконавцем малолітнім, неповнолітнім чи недієздатним особам здійснюється лише у присутності їх законних представкників. Законні представники надають згоду на надання послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником згідно цих Умов та зобов’язуються їх дотримуватись.

4.2. Обов’язки Замовника.

4.2.1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

4.2.2. Не представляти інтереси осіб яких за законом не може представляти Замовник

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 8 цього Договору.

4.2.4. Прийняти політику конфіденційності Виконавця.

4.2.5. Акцептування даної оферти є автоматичним підтвердженням того що Замовник ознайомив Пацієнта з даною офертою, та Пацієнт повністю згоден на виконання її умов ( у тому випадку якщо Пацієнт і Замовник не є однією особою).

4.2.6. Не проводити фото/відео зйомку в центрі без дозволу Виконавця, окрім випадків передбачених законом.

4.2.7. Забороняється відвідувати центр за наявності інфекційних та простудних захворювань.

4.2.8. Вести карту Пацієнта

4.3. Обов’язки Пацієнта.

4.3.1. Виконувати в повному обсязі призначення лікарів та інших спеціалістів Виконавця.

4.3.2. Надавати повну та правдиву інформацію щодо свого здоров’я.

4.3.3. Виконувати внутрішній розпорядок центру в якому отримує послуги

4.3.4. Дбайливо ставитись до обладнання ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО. Після заняття надане обладнання повинно бути повернене на спеціально відведені для цього місця в належному для зберігання стані.

4.3.5. Використовувати особисті рушники для проведення занять на килимках для дотримання санітарно-гігієнічних норм. Забороняється жувати жувальну гумку під час заняття

4.3.6. Під час отримання послуг у центрі при собі мати: спортивну форму, шкарпетки або змінне спортивне взуття, рушник.

4.3.7. Доглядати самостійно за своїми речами

4.3.8. Підтримувати порядок у центрах ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО в яких надаються послуги.

4.3.9. Не проводити фото/відео зйомку в центрі без дозволу Виконавця, окрім випадків передбачених законом.

4.3.10. Забороняється відвідувати центр за наявності інфекційних та простудних захворювань.

4.3.11. Записуватися на заняття та на плановий огляд до лікаря завчасно.

4.3.12. Про зміну часу та дати отримання послуг у центі з ініціативи Пацієнта попереджати не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до запланованого часу і тільки 2 (два) рази за весь курс. За умови невиконання цього пункту заняття вважається та фіксується як пройдене.

4.3.13. У випадку запізнення, Пацієнт зобов’язаний проінформувати спеціалістів центру за телефонами центру про запізнення. У випадку запізнення на заняття більше ніж на 15 (п’ятнадцять) хвилин без попередження, Виконавець залишає за собою право на перенесення або відміну надання послуги.

4.3.14. У разі погіршення стану Пацієнта, повідомити про це Спеціалістів що надають послуги.

4.4. Права Виконавця.

4.4.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг Пацієнту.

4.4.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

4.4.3. Змінювати та доповнювати умови Оферти без погодження з Замовником та з інформуванням про це Замовника.

4.4.4. Відмовитись від надання послуг у разі не виконання Замовником та або Пацієнтом умов Оферти її додатків правил центрів де надаються послуги або інших правил що встановлені Виконавцем та прийняті Замовником та Пацієнтом.

4.4.5. Самостійно визначати Спеціаліста що буде надавати послуги пацієнту

4.4.6. Самостійно визначати кількість осіб яким одним спеціалістом буде надаватись послуга, якщо надання такої послуги передбачає таку можливість.

4.4.7. Зберігати знайдені речі в центрах ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО не більше 30ти днів

4.4.8. Змінити центр надання послуг у разі необхідності.

4.4.9. Призначити додаткові аналізи, результати яких прикріплюються до карти пацієнта.

4.4.10. Припинити в односторонньому порядку надання послуг Замовнику у випадках (зокрема, але не виключно): при наявності протипоказань, визначених Виконавцем; при визначенні Виконавцем необхідності проведення консультативного прийому у закладі охорони здоров’я Виконавця та надання Замовнику медичної допомоги; при наявності побажань Замовника до способу та обсягу послуг, які можуть бути розцінені Виконавцем як недопустимі, неможливі чи неефективні; в інших випадках на розсуд Виконавця з повідомленням Замовника та обґрунтуванням причин.

4.4.11. Відмовити у наданні послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу Виконавцю, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані послуги.

4.5. Права Замовника.

4.5.1. Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.

4.5.2. Отримати від Виконавця, у разі необхідності, рахунок-фактуру в електронному вигляді на електронну пошту яка вказана в заявці.

4.5.3. Підписати письмовий договір (або електронний договір) з Виконавцем уразі такої необхідності. При цьому дія правил політики конфіденційності, даної Оферти і Регламенту не скасовуються якщо інше не прописано у такому письмовому договорі.

4.1.1. Обирати Спеціаліста для надання послуг самостійно за додаткову оплату

4.1. Права Пацієнта

4.1.1. Відмовитись від лікування

4.1.2. Приймати від Виконавця надані послуги

4.1.3. Обирати Спеціаліста для надання послуг самостійно за додаткову оплату

4.1.4. Отримувати індивідуальні заняття з Спеціалістом за додаткову плату

4.1.5. Отримувати інформацію, копіювати, фотографувати не виносячи з центру, свою особову карту Пацієнта.

5. Конфіденційність та Збереження лікарської таємниці

5.1. Конфіденційність при користуванні BUBNOVSKY.UA регулюються політикою конфіденційності (окремий документ), акцептування якої є безумовно обов’язковою умовою прийняття даної Оферти. Політика конфіденційності може вважатися додатком до цієї Оферти.

5.2. У випадку коли Пацієнт та Замовник є різними особами Виконавець не може повідомляти Замовника про стан здоров’я Пацієнта окрім випадків коли Замовник є законним опікуном чи піклувальником Пацієнта.

5.3. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні цим Умов. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця та/або отримання послуг, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникненні ним (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

5.5. Замовник надає згоду Виконавцю на ведення запису телефонних розмов, листування засобами електронного зв’язку, ведення аудіо- та відеозапису під час надання послуг, та їх зберігання Виконавцем з метою контролю якості надання послуг, а також на можливість посилання на них у разі виникнення спорів і при врегулюванні конфліктних ситуацій між Сторонами. Такі дії не можуть суперечити чинному законодавству України.

6. Форс – мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

6.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

6.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

6.4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово–промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

7. Розрахунки за надані послуги, вартість послуг та спосіб визначення

7.1.1. Надання Послуг т за Офертою є платними.

7.1.2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова.

7.1.3. Система розрахунків, що застосовується Продавцем в розрізі Оферти здійснюється через платіжні системи на Ресурсі, або напряму на рахунок вказаний у оферті із зазначенням призначення платежу та контактних даних.

7.1.4. Вартість послуг може бути визначена спеціалістами ЦЕТРУ БУБНОВСЬКОГО та надіслана спеціалістами у будь-який зручний спосіб.

7.1.5. Порядок оплати наданих Послуг, йде за попередньою оплатою шляхом внесення на рахунок коштів через Ресурс на умовах, які передбачені Продавцем якщо інше не передбачене договором.

7.1.6. Повернення коштів за неякісно надані послуги здійснюється відповідно до чинного законодавства України, відповідно до правил цього Договору та закону «Про захист прав споживачів», на рахунок з якого здійснювалася оплата за послугу.

8. Вирішення спорів та повернення коштів

8.1. Повернення коштів за невикористаний курс/послугу можливе в разі, якщо клієнт звернувся протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту внесення коштів. В такому випадку Пацієнтом заповнюється «Заява про повернення коштів» з внесенням паспортних даних, прикріплюється чек (касовий ордер) про сплату. Заява розглядається і встановлюється можливість повернення коштів. Можливі декілька варіантів розгляду заяви: – відмова в поверненні коштів; повернення коштів в встановленому розмірі (розрахунок між сплаченою сумою за курс і сумою вартості використаних занять; перерахунок вартості курсу згідно діючого прайсу на момент звернення); переведення курсу лікування із зазначеної особи на іншу за побажанням пацієнта; повне повернення коштів.

8.1.1. У разі закінчення 14 денного строку Замовник в дво місячний строк з дати оплати має право за письмовою заявою змінити Пацієнта, або перенести дату надання послуги.

8.2. П. 8.1. не розповсюджується на первинні консультації. У разі не явки Пацієнта на первинну консультацію вона вважається такою що була проведена.

8.3. У разі отримання послуг які Замовник/Пацієнт вважає не якісними, він зобов’язаний протягом трьох календарних днів сповістити про це Виконавця послуг шляхом надсилання електронного листа за електронною адресою або залишення заявки на сайті BUBNOVSKY.UA, або письмово в центрі. Така заявка складається з додержанням наступних правил:
• Замовник/пацієнт зобов’язаний вказати, які саме послуги були надано не якісно;
• що вважає не якісно наданими послугами;який пункт цієї Оферти на думку отримувача послуг був порушений Виконавцем послуг;
o надати докази того, що Пацієнт у повній мірі виконав усі призначення Спеціалістів
o Пройшов повний курс лікування за методикою Виконаця.
o Аналізи до і після лікування що свідчать про погіршення здоров’я
o Докази того що саме отримання послуг в центрі стало причиною погіршення стану.

8.3.1. Виконавець послуг розглядає дану заявку протягом 60 днів та надає відповідь про розгляд заявки та винесення рішення. Можливі декілька варіантів розгляду заяви: – відмова в поверненні коштів; повернення коштів в встановленому розмірі (розрахунок між сплаченою сумою за курс і сумою вартості використаних занять; перерахунок вартості курсу згідно діючого прайсу на момент звернення); переведення курсу лікування із зазначеної особи на іншу за побажанням пацієнта; повне повернення коштів; направлення до іншого спеціаліста центру.

8.4. За результатом вирішення спірної ситуації Пацієнт пише заяву що претензій до Виконавця не має

8.5. Усі спори що не були вирішені вирішується в судовому порядку на загальних підставах.

8.6. У разі отримання та використання особистої або акційної пропозиції, кошти виплачені Замовником повернуті бути не можуть, а також не може перенесені отримання послуги. У разі отримання та використання особистої або акційної пропозиції п.8.1. не використовується.

8.6.1. У разі використання акційної або особистої пропозиції перенесення можуть бути тільки за згоди Виконавця,

9. Додаткові умови надання послуг

9.1. Первинна консультація складається з діагностики лікаря, вивчення історії хвороби пацієнта, тестового/пробного лікувального заняття, встановлення діагнозу та призначення лікування пацієнтові.

9.2. Курс лікування складається з 10, 15, 20 (десять, п’ятнадцять, двадцять) занять з реабілітологом, 4, 6, 8 (чотири, шість, вісім) планових оглядів лікаря, корекції програми лікування. За призначенням лікаря до курсу можуть бути додані додаткові процедури, такі як масажі, кінезітейпування та інші.

9.3. У стандартний курс лікування входять: заняття з реабілітологом, планові огляди лікаря, корекція програми лікування. Кількість визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта, в залежності від діагнозу та степеню патології

9.4. Будь-який курс лікування дійсний протягом 2 (двох) місяців з моменту оплати.

9.5. Перед першим заняттям пацієнту видається талон (Талон на заняття). Перед заняттям талон здається Адміністратору цетру у якому надається послуга для внесення позначки відвідування, а після заняття повертається пацієнтові

9.5.1. Талон іменний і передача його іншій особі не дозволяється. Талон дає право на відвідування занять тільки зазначеній в ньому особі та в зазначеному Центрі.

9.6. Для ефективного лікування необхідно проходити планові огляди у лікаря кожні 3 (три) заняття, додаткової оплати вони не потребують.

9.7. Стандартне лікувальне заняття триває 45-60 хв. (сорок п’ять – шістдесят). Необхідно приходити за 10-15 (десять –п’ятнадцять) хвилин до початку заняття.

10. Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР БУБНОВСЬКОГО”
код за ЄДРПОУ 38179257,
п/р UA763052990000026004006303409, у банку АТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299,
Україна, м.Чернігів, Проспект Миру, будинок № 233-А